مطالب ارسالی توسط Goruhi

مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی تولید)

اهمیت داشتن یک طرح توجیهی تولید(مطالعه امکان سنجی) قبل از شروع یک کسب و کار چیست و چه مراحلی را شامل می‌شود؟ آیا انجام مطالعه امکان سنجی تولید می تواند یک امتیاز به شمار آید و به کاهش نرخ شکست کمک کند؟ مطالعات امکان سنجی در کشور ما اغلب به عنوان یک هزینه اضافی تلقی […]