روش های پیش بینی فروش

روش های پیش بینی فروش محصولات جدید

این اظهار نظر که مرحله پیش بینی فروش، پیچیده ترین، مشکل ترین و در عین حال مهمترین بخش هر مطالعه بازار را تشکیل می دهد ادعای گزافی نیست چرا که مبنای اصلی انجام مطالعات امکان سنجی بازار در مفهوم تقاضا، امکان فروش و کسب سهمی از بازار نهفته است.…
مراحل تجاری سازی ایده

مراحل تجاری سازی ایده های جدید و اختراعات

بسیاری از مردم تصور می کنند که داشتن یک ایده جدید یا یک تصویر کلی از محصولی جدید برای کسب سودی قابل توجه کافی است، اما باید دید که آیا این ایده خام قابلیت تجاری سازی و ورود به بازار را دارد. بررسی مراحل تجاری سازی  ایده شما را در تصمیم گیری یاری …

مطالعه امکان سنجی (طرح توجیهی تولید)

اهمیت داشتن یک طرح توجیهی تولید(مطالعه امکان سنجی) قبل از شروع یک کسب و کار چیست و چه مراحلی را شامل می‌شود؟ آیا انجام مطالعه امکان سنجی تولید می تواند یک امتیاز به شمار آید و به کاهش نرخ شکست کمک کند؟ مطالعات امکان سنجی در کشور ما اغلب به عنوا…
امکان سنجی

روش امکان سنجی طرح صنعتی

روش امکان سنجی طرح های صنعتی چگونه است؟ مطالعات امکان سنجی طرح های تولیدی ، به مجموعه ارزیابی هایی گفته می شود که امکان تولید و فروش یک محصول را بررسی می کند. در این مقاله به یکی از روش های نوین و مرسوم که از سال 2007 در دنیا مطرح شد می پردازی…
ارزیابی ایده

امکان سنجی طرح ؛ چرا؟

امکان سنجی طرح ، فرآیندی است که یک پروژه را قبل از ابتدایی ترین مراحل اجرای طرح ارزیابی کرده و میزان موفقیت را پیش بینی می نماید. امکان سنجی طرح تولیدی در زمینه های فنی و اقتصادی صورت می گیرد. امکان سنجی فنی قابلیت اجرای طرح را از جنبه توانایی…