شرکت امکان سنجی طرح

 

[well anim=”bounce” class=”services-section” boxbgcolor=”#FFFFFF  ” ]

[row]

قصد تولید و فروش محصول جدیدی دارید؟

ابتدا محصول خود را ارزیابی کنید

[/row]

[row]

[one_third]

[sblock type=”1″ color=”#ed5c3f” title=”پیش بینی فروش” icon=”fa-line-chart” link=”http://electronicassembly.ir/%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4/” linkcaption=”ادامه”/]

[/one_third]

[one_third]

[sblock type=”1″ color=”#656F1B” title=”امکان سنجی تولید” icon=”fa-cogs” link=”http://electronicassembly.ir/feasibility-production/” linkcaption=”ادامه”/]

[/one_third]

[one_third]

[sblock type=”1″ color=”#45257d” title=”تحقیقات بازار” icon=”fa-search-plus” link=”http://electronicassembly.ir/education-market-research-studies/” linkcaption=”ادامه”/]

[/one_third]

[/row][/well]

[well anim=”bounce” class=”services-section” boxbgcolor=”#F0F0F0  ” ]

[row]

آیا طرح شما ارزش سرمایه گذاری دارد؟

ما برایتان بررسی می کنیم!

 

[/row]

[row]

[one_third]

[pricingtable title=”ارزیابی مقدماتی” price=”500.000 تومان” submitcaption=”مشاهده” submiturl=””][pricingcolumn]زمان تحویل: 2 هفته[/pricingcolumn][pricingcolumn]بررسی وضعیت بازار آینده[/pricingcolumn][pricingcolumn]مقایسه روش‌های مختلف تولید[/pricingcolumn][pricingcolumn]آنالیز swot [/pricingcolumn][/pricingtable]

[/one_third]

[one_third]

[pricingtable title=”امکان سنجی پیشرفته” price=”1.500.000 تومان” submitcaption=”مشاهده” submiturl=””][pricingcolumn]زمان تحویل: 1 ماه[/pricingcolumn][pricingcolumn]گزارش آماری فروش و واردات[/pricingcolumn][pricingcolumn]بررسی پتانسیل صادرات[/pricingcolumn][pricingcolumn]بررسی کالاهای جایگزین و رقبا[/pricingcolumn][/pricingtable]

[/one_third]

[one_third]

[pricingtable title=”امکان سنجی تحلیلی” price=”5.000.000 تومان” submitcaption=”مشاهده” submiturl=””][pricingcolumn]زمان تحویل: 3 ماه[/pricingcolumn][pricingcolumn]قیمت گذاری محصول[/pricingcolumn][pricingcolumn]تحلیل رفتار مصرف کننده [/pricingcolumn][pricingcolumn]تعیین دوره بازگشت سرمایه[/pricingcolumn][/pricingtable][/one_third]

[/row]

جدول مقایسه:

[row]

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c

[/row]

[/well]

 

[well anim=”bounceIn” boxbgcolor=”#FFFFFF” ]

واحد برق و الکترونیک گروه مشاوران رشد صنایع ایران

تخصص ما ارزیابی محصولات برق و الکترونیک است!

تماس بگیرید:

[iconbox anim=”shake” icon=”fa-phone”/]

مشاوره رایگان به تولید کنندگان محترم

 

[/well]