روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی

در راه اندازی یک کسب و کار جدید در زمینه تولید برد الکترونیکی یا توسعه بازار این محصولات نیاز به بررسی محیط داخلی و خارجی سازمان خود دارید اما روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی چه عواملی را باید مورد بررسی قرار دهند؟

هرگاه قصد راه اندازی یک کارگاه تولیدی محصول الکترونیکی جدید را داشته باشید، اولین پرسش این است که آیا محصول من مشتری خواهد داشت؟ آیا می تواند ظرف مدت کوتاهی به سود آوری برسد؟ روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی روش هایی سیستماتیک جهت  پیش بینی بازار  محصولات الکترونیک  محک زدن میزان موفقیت آینده شماست. در این مقاله به آموزش دو مدل از روش های بازارسنجی برای محصولات الکترونیکی می پردازیم:

 • بازار سنجی محصولات الکترونیکی به کمک روش آنالیز SWOT
 • بازار سنجی محصولات الکترونیکی به کمک روش آنالیز PESTLE

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی (محیط داخلی و خارجی)

آنالیز SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT نخستین بار در سال 1950 توسط دو فارغ التحصیل بازرگانی مدرسه هاروارد پایه ریزی شد اما موفقیت مشهود آن زمانی به چشم آمد که  جنرال الکتریک در سال 1980 از آن برای بررسی استراتژیهای GE و افزایش بهره‌وری سازمان خود استفاده کرد.

روش های بازارسنجی جنرال اکتریک

 تجزیه و تحلیل SWOT یکی از بهترین روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی است و به دنبال یافتن اطلاعاتی است که منابع و قابلیت های سازمان شما را با محیط رقابتی صنعت برق و الکترونیک تطبیق دهد.

این بررسی نقاط قوت و ضعف سازمان و تهدیدها و فرصت های بازار را مشخص می کند. هدف از آن آشکار سازی نکات مثبت برای سرمایه گذاری بیشتر روی آنها و  نمایان ساختن مشکلات جهت ارائه راهکارهایی برای حل آنها می باشد.

در این بررسی عوامل به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند. عوامل داخلی شامل نقاط قوت و ضعف سازمان و عوامل خارجی شامل تهدیدها و فرصت های موجود در صنعت می‌باشد.

نقاط قوت

شامل ویژگی های مثبت داخل سازمان را می‌باشد(اعم از محسوس یا نامحسوس) و با پرسیدن سوالاتی از قبیل سوالات زیر می‌توانید به نقاط قوت خود پی ببرید.

سوالچه کاری را در سطح عالی انجام می‌دهید؟

سوالچه منابع داخلی در اختیار دارید؟( شامل1-  ویژگی های مثبت کارکنان مانند دانش فنی، سابقه، تحصیلات، حسن شهرت و مهارت 2- دارایی های سازمان از قبیل سرمایه، کانال های توزیع، تکنولوژی های برتر و … می باشد.)

سوالچه مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود در صنعت برق و الکترونیک دارا هستید؟

سوالآیا تیم تحقیق و توسعه قوی برای به روز رسانی محصولات الکترونیکی خود مطابق با نیازهای مشتری در اختیار دارید؟

نقاط ضعف

جنبه هایی از کسب و کار شما می باشد که از ارزش ارائه شده توسط شما می کاهد و یک نقطه ضعف رقابتی محسوب می شود.

سوالکدام عوامل  توانایی شما برای کسب مزیت رقابتی را کاهش می‌دهد؟

سوالکدام حوزه‌ها برای دستیابی به اهداف و رقابت با قویترین رقبا نیاز به بهبود دارند؟

سوالسازمان شما چه کمبودهایی اعم از تکنولوژی، تخصص و مهارت و … دارد؟

سوالآیا سازمان شما منابع محدودی در اختیار دارد؟

روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی swot

فرصت‌ها

عوامل خارجی هستند که به کسب موفقیت کسب و کار شما کمک می‌کنند.

سوالچه فرصت‌هایی در بازار یا محیط شما وجود دارد که می‌توانید از آنها بهره ببرید؟

سوالآیا درک مثبتی از کسب و کار شما وجود دارد؟

سوالآیا اخیرا رشدی در بازار مورد نظر شما اتفاق افتاده است؟

سوالآیا فرصت به صورت مستمر وجود دارد یا گهگاه اتفاق می افتد؟

 

تهدیدها

شامل عوامل خارجی است که تحت کنترل شما نیستند ولی کسب و کار شما را دچار ریسک می کنند. از آنجایی که شما کنترلی روی این موارد ندارید با یک داشتن یک برنامه ریزی دقیق توانایی  مقابله با آنها را پیدا خواهید کرد.

سوالرقبای فعلی یا احتمالی شما چه کسانی هستند؟

سوالچه عواملی می تواند کسب و کار شما را با ریسک مواجه کند که تحت کنترل شما نیستند؟

سوالچه شرایطی ممکن است تلاش های شما را بی فایده سازد؟

سوالآیا تغییری در رفتار مصرف کننده، اقتصاد، قوانین رخ داده است که فروش شما را کاهش دهد؟

 

پس از اینکه نتایج حاصل از آنالیز SWOT مشخص و اولویت بندی شد به تدوین استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت برای کسب و کار خود نیاز دارد که در قالب جدول زیر ارائه می شود.

فرصت ها (O) تهدیدها (T)
نقاط قوت (S)

استراتژی های S-O

کدام یک ارز نقاط قوت سازمان برای حداکثر سازی فرصت ها و بهره برداری بهینه از آنها قابل استفاده هستند؟

استراتژی های S-T

چطور می توانید از نقاط قوت سازمان برای حداقل سازی تهدیدها بهره بگیرید؟

نقاط ضعف (W)

استراتژِ های W-O

چطور با استفاده از فرصت های تشخیص داده شده می توان نقاط ضعف را به حداقل رساند؟

استراتژ های W-T

چگونه باید نقاط ضعف سازمان را برای مقابله با تهدیدها به حداقل رساند؟


آنالیز PESTLE

آنالیز PESTLE یکی از روش های بازارسنجی محصولات الکترونیکی است که به بررسی محیط بیرونی سازمان می‌پردازد و تمرکز آن روی عوامل کلان صنعت برق و الکترونیک است. اصل اساسی در آن شناسایی فاکتورهای کلیدی غیر قابل کنترل است که ممکن است روی کسب و کار شما تاثیر گذار باشد. در این بررسی محیط را به 6 حوزه‌ی سیاسی(political)، اقتصادی(economical)، اجتماعی(social)، تکنولوژیکی(technological)، قانونی(legal) و عوامل زیست محیطی(environmental) تقسیم می‌کند.

آنالیز PESTLE یک تصویر کلی از محیط و اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری استراتژیک را به شما خواهد داد. با آگاهی از این عوامل قادر به حداکثرسازی فرصت ها و حداقل سازی تهدیدهای صنعت برق و الکترونیک خواهید بود.

 

روشهای بازارسنجی محصولات الکترونیکی آنالیز pestel

عوامل سیاسی

عوامل سیاسی تعیین می کند که دولت به چه میزان روی کسب و کار یا صنعت برق و الکترونیک ممکن است اثر گذار باشد و به بررسی فاکتورهای زیر می پردازد.

 • سیاست های مالیاتی
 • سیاست های پولی
 • تعرفه های مالی

عوامل اقتصادی

این عوامل تعیین می‌کنند که عملکرد اقتصاد تا چه میزان به صورت مستقیم شرکت شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 • نرخ تورم
 • نرخ بهره
 • نرخ ارز
 • الگوهای رشد اقتصادی

عوامل اجتماعی

این عوامل محیط اجتماعی بازار برق و الکترونیک را مورد مطالعه قرار می دهد و شامل موارد زیر می باشد:

 • گرایش های فرهنگی
 • عوامل جمعیت شناختی
 • تجزیه و تحلیل جمعیت
 • عوامل قومی و مذهبی

عوامل تکنولوژیکی

این عوامل مربوط به نوآوری های تکنولوژیکی است که روی صنعت برق و الکترونیک اثرگذار می باشد.

 • اتوماسیون
 • آگاهی بازار از تکنولوژی های جدید
 • توسعه تکنولوژي‌هاي رقيب
 • تامين مالي تحقيق و پژوهش

عوامل قانونی

این عوامل به بررسی قوانین خاص در یک کشور می پردازند که تجارت و کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهند.

 • قوانین مصرف کننده
 • قوانین کار
 • استانداردهای ایمنی

عوامل زیست محیطیcontact mersa

این عوامل به بررسی تمام مواردی می پردازد که ممکن است روی محیط زیست اثرگذار باشد.

 • وضعیت جغرافیایی
 • موضوعات اکولوژیکی و زیست محیطی

 

مقالات مرتبط:

چگونه فروش محصول خود را پیش از تولید پیش بینی کنیم... پیش‌بینی فروش و ایجاد یک برنامه فروش مشخص می تواند به شما برای مواجه با مشکلات پیش بینی نشده نیروی کار،  مدیریت تولید و ...
اهمیت پیش بینی فروش  پیش بینی فروش چیست؟ پیش بینی فروش فرآیند پیش بینی عملکرد آینده بر اساس اطلاعات در دسترس از عملکرد گذشته است. اختصاص مق...
مطالعات بازار (مطالعه موردی)... برای ارزیابی نیاز و خواسته واقعی مردم و هم چنین شناسایی بازار هدف، اجرای یک مطالعه امکان سنجی بازار ضروری به نظر می رسد....
روش های پیش بینی فروش محصولات جدید... این اظهار نظر که مرحله پیش بینی فروش، پیچیده ترین، مشکل ترین و در عین حال مهمترین بخش هر مطالعه بازار را تشکیل می دهد اد...
امکان سنجی طرح تولیدی محدود بودن منابع، ايجاب می‌کند تا از امكانات موجود به صورت بهينه استفاده شده و سرمايه‌ها به بهترين شكل ممكن به‌كار گرفته...
نیاز سنجی بازار برای موفقیت یک محصول، کشف نیازهای مشتری و بازار ضروری به نظر می رسد. نیاز سنجی بازار به کشف این نیازها کمک می‌کند. نیاز ...
0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *